Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Prosíme o odevzdání příspěvků napsaných výhradně za pomocí této šablony v programu MS Word.

Počet stran příspěvku ideálně maximálně 30 stran.

Návod k použití šablony a požadavky na formální úpravu příspěvku jsou uvedeny zde. Tento návod je zároveň ukázkou formální úpravy příspěvku. Dovolujeme si upozornit, že příspěvky, které nebudou napsány za využití této šablony, nebude možné z důvodu následného technického zpracování zařadit do sborníku.

Příspěvek odevzdejte do 5. března 2023 prostřednictvím aplikace pro odevzdání příspěvku. Ta je přístupná po přihlášení do systému.

Plné znění příspěvku bude zveřejněno v tištěné podobě v recenzovaném sborníku, proto doporučujeme rozsah příspěvku na max. 20-30 normostran.

  1. Přihlašte se do aplikace pro přihlašováni na konference a semináře (zde)
  2. Zvolte v levém menu položku „Účet“
  3. Vyberte v levém menu na kartě „Účet“ položku „Přehled přihlášek“
  4. U vybraného účastníka ve zvolené konferenci klikněte na ikonu  , nachází se vpravo vedle jména účastníka.
  5. Stiskněte tlačítko "Procházet" a na svém počítači vyhledejte soubor s vaším příspěvkem. Znovu upozorňujeme, že příspěvek musí být ve formátu ".doc" a musí být napsán prostřednictvím naší šablony pro konferenční příspěvky.
  6. Stiskněte tlačítko "Uložit změny".

Pokud později zjistíte v článku nějaké chyby, můžete stejným způsobem do systému nahrát opravenou verzi, nejpozději však do termínu pro odevzdání příspěvku. Po tomto termínu již systém neumožní příspěvek ani vložit ani nahradit novou verzí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.