Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program konference:

14. února 2023

8.30 - 9.00 prezence účastníků s mini občerstvením
9.00 - 12.40 jednání dopoledního bloku (včetně coffee breaku)
12.40 - 13.30 oběd
13.30 - 16.30 jednání odpoledního bloku (včetně coffee breaku)

Jednací jazyk: angličtina, němčina, čeština nebo slovenština; příspěvky nebudou tlumočeny 

Publikační výstupy:

Recenzovaný sborník příspěvků, který bude vydán po skončení konference v tištěné podobě, příp. kolektivní monografie. 

Termín pro vyplnění přihlášky: 31.01.2023

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro zaslání příspěvku: 05.03.2023

Konferenční poplatek:  1900,- Kč vč. DPH

Po přihlášení na konferenci Vám bude na Váš email zaslána faktura v elektronické podobě. Platbu konferenčního poplatku proveďte prosím dle zaslaných informací na faktuře (nelze hradit hotově v den konference).V případě neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.