Vyhledávání na této stránce není aktivní.

NOVÉ JEVY V EKONOMICKÉ KRIMINALITĚ

UKONČENÍ RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Vážení účastníci konference, 

rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že recenzní řízení skončilo. O přijetí Vašich příspěvků k publikaci jste byli informováni emailem.

Pokud byla v recenzních posudcích nějaká výtka, bude možné případně doplnit/upravit příspěvek v rámci korektur, které Vám budou v nejbližší době po vysázení sborníku zaslány.

Děkujeme za spolupráci!
Organizační tým konference

Konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě úspěšně proběhla dne 14. února 2023 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


Konference je každoročně zaměřena na ekonomickou kriminalitu v nejširším kontextu, vítány jsou proto příspěvky zabývající se (mimo jiné) hospodářskou a majetkovou kriminalitou, odpovědností právnických osob, problematikou vyšetřování a dokazování hospodářských a majetkových trestných činů, problematikou související se správou majetku, zajišťováním majetku v souvislosti s trestním řízením, daňové aspekty, atd.

Organizační tým konference Vám děkuje za hojnou účast a plno zajímavých a podnětných příspěvků! Budeme se na Vaši účast těšit i v dalších letech.

Jednací jazyk: angličtina, němčina, čeština nebo slovenština; příspěvky nebudou tlumočeny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.