| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace

Místo jednání:

budova rektorátu Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno.

 

Plánovaný program konference:

12. února 2020

8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 12.30 jednání dopoledního bloku
12.30 - 13.30 oběd
13.30 - 16.00 jednání odpoledního bloku

 

Jednací jazyk: angličtina, němčina, čeština nebo slovenština; příspěvky nebudou tlumočeny

 

Publikační výstupy:

Recenzovaný sborník příspěvků, který bude vydán po skončení konference v tištěné podobě, příp. kolektivní monografie. 

Termín pro vyplnění přihlášky: prodlouženo do 31. 1. 2020 !!!

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro zaslání příspěvku: 29. 2. 2020

Konferenční poplatek:  1600,- Kč vč. DPH / 64 EUR

Po přihlášení na konferenci Vám bude na Váš email zaslána faktura v elektronické podobě, originál faktury obdržíte při prezenci. Platbu konferenčního poplatku proveďte prosím dle zaslaných informací na faktuře (nelze hradit hotově v den konference).V případě neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Přihlášení na konferenci Nové jevy v ekonomické kriminalitě

Vstup do systému

nahoru